Storno podmienky pre Longi kempy

Ak sa dieťa kempu nemôže zúčastniť z vážnych zdravotných dôvodov a tieto sú zdokladované lekárskym potvrdením, uhradený poplatok za kemp Vám vrátime v plnej výške.

V prípade neúčasti dieťaťa bez lekárskeho potvrdenia je výška storna nasledovná:

  • zrušenie mesiac pred začiatkom tábora – 30% z poplatku za kemp
  • zrušenie týždeň pred začiatkom tábora – 100% z poplatku za kemp
Kontaktujte nás