2% z daní pre Longital

Podporte našu snahu – radosť zo športu pre všetkých!

Jednoduchý postup:

Stiahnite si predvyplnené tlačivo alebo vyplňte tieto údaje:

Obchodné meno: LONGITAL sport club
Právna forma: občianske združenie
IČO:45775788
Majerníkova  3478/23, Bratislava, 84105

Aby sme vedeli, že Vaše 2% boli poukázané, treba označiť vo VYHLÁSENÍ riadok: …..súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

AKO DAROVAŤ 2%?

Zamestnanec:

  1. Do 15. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane.
  3. Najneskôr do 30.apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, prípadne doručte formulár nám.

Fyzická osoba:

Ak podávate daňové priznanie, priamo vo formulári na daňové priznanie je kolónka, kde vypíšete údaje občianskeho združenia LONGITAL sport club Presný postup nájdete tu: Postup pre fyzické osoby

Právnická osoba:

Priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje občianskeho združenia LONGITAL sport club do kolónky prijímateľa 1% (2%). Presný postup nájdete tu: Postup pre právnické osoby

ĎAKUJEME!

Kontaktujte nás